(Мал. 91.)


Мал. 91.   Захоплення голівки при виведенні передньої ручки (за Shulter)