(Мал. 89.)


Мал. 89.   Виведення голівки із статевої щілини (за Ritgen-Olhausen)