(Мал. 88.)


Мал. 88.   Сприяння виведенню голівки із статевої щілини (за Ritgen)