(Мал. 83.)


Мал. 83.   Три пальці правої руки затримують швидкий рух голівки (за М.С. Малиновським)