(Мал. 78.)


Мал. 78.   Вплив валика на напрямок зганяючих сил