(Мал. 77.)


Мал. 77.   Народження заднього плечика