(Мал. 76.)


Мал. 76.   Народження переднього плечика