(Мал. 74.)


Мал. 74.   Внутрішній поворот плечиків і зовнішній поворот голівки