(Мал. 72.)


Мал. 72.   Прорізування голівки плода