(Мал. 70.)


Мал. 70.   Прорізування голівки плода