(Мал. 65.)


Мал. 65.   Принцип ехокардіографії (за Фішером)