(Мал. 61.)


Мал. 61.   Визначення рухомості куприка