(Мал. 58.)


Мал. 58.   Вимірювання висоти симфізу