(Мал. 57.)


Мал. 57.   Визначення відношення голівки до симфізу