(Мал. 52.)


Мал. 52.   Визначення стану уретри і сечового міхура (за А. Мажбіцем)