(Мал. 50.)


Мал. 50.   Визначення стану сечостатевої діафрагми