(Мал. 31.)


Мал. 31.   Вимірювання поперечного розміру виходу з таза