(Мал. 29.)


Мал. 29.   Вимірювання поперечних розмірів таза