(Мал. 28.)


Мал. 28.   Вимірювання висоти стояння дна матки стрічкою