(Мал. 27.)


Мал. 27.   Вимірювання окружності живота стрічкою