(Мал. 26.)


Мал. 26.   Ромб Міхаеліса при косозміщеному тазі