(Мал. 25.)


Мал. 25.   Ромб Міхаеліса при поперечно-звуженому тазі