(Мал. 23.)


Мал. 23.   "Гострокінцевий" живіт вагітних