ПЕРЕДМОВА

Передмова

   Бурхливий розвиток технічного забезпечення навчального процесу, поява якісно нових комп'ютерних технологій викладання у вищій школі – реалії сьогодення. Комп'ютерні технології навчання вийшли за межі компетенції західних вищих навчальних закладів. Приємно, що в Україні з'явилися комп'ютерні книги та підручники, про що свідчить яскравий досвід діяльності видавництва "Укрмедкнига" Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.
   Анатомія людини - є фундаментальною навчальною дисципліною, базою для інших теоретичних і практичних предметів, які вивчають студенти у вищих медичних закладах і тому поява на світ компакт-диску "СПЛАНХНОЛОГІЯ" (анатомія людини) - це не тільки суттєве доповнення до існуючих підручників, атласів, монографій з анатомії людини але і своєчасна необхідність. Матеріал, викладений у цьому компакт-диску, адаптований до програми з нормальної анатомії, містить високоінформативний, стислий текстовий фактаж, велику кількість таблиць, рисунків, схем, графічних зображень, якісний відеоматеріал. Практично жодне запитання з програми навчання з нормальної анатомії не залишається для студента не розв'язаним після ознайомлення з електронною книгою. У комплексі з лекційним матеріалом, практичними заняттями, роботою над монографічною літературою компакт-диск дасть можливість чітко виконати програму навчання, забезпечить якісно вищий рівень вимог "знати" і "вміти".
   Компакт-диск містить розділ із запитаннями для самоконтролю студентів, вони динамічні й можуть змінюватись практично щорічно. Це ж стосується і можливостей компакт-диску. При необхідності можна змінювати ті чи інші інформаційні блоки, заповнювати їх новими даними.
   Компакт-диск розрахований для студентів I-II курсу вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.
   Сподіваємось, що компакт-диск належно оцінять.
   Критичні зауваження будуть щиро сприйняті з перспективою покращення якості компакт-диску.