КАФЕДРА

КАФЕДРА

   КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ
   Адреса: вул. Руська, 12, Тернопіль, 46001
   Тел.: (0352) 252661
   Штат кафедри: 2 професори, 6 доцентів, 3 старші викладачі, 2 асистенти, 2 аспіранти, 5 лаборантів.
   Завідувач кафедри - д.м.н., проф. М. С. Гнатюк.
   Кафедра анатомії людини створена в 1957 р. З 1957 р. по 1958 р. завідувачем кафедри був к.м.н., доц. А. О. Верисоцький. З 1958 р. по 1959 р. кафедру очолив к.м.н., доц. М. П. Бондаренко, з 1959 р. по 1972 р. керував кафедрою д.м.н., проф. М. Я. Полянкін. З 1972 р. по 1984 р. завідувачем кафедри працював д.м.н., проф. В. Г. Ковешніков. У 1984-1999 рр. кафедрою завідував д.м.н., проф. Федонюк. З січня 1999 р. очолив кафедру д.м.н., проф. М. С. Гнатюк.
   Навчальна робота кафедри
   Колектив кафедри анатомії людини постійно постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичні і практичні знання на кафедрі отримують студенти двох факультетів: медичного (1 та 2 курси) і медсестринського (1 курс). Студентам вказаних факультетів викладається анатомія людини.
   Сфера наукових інтересів кафедри
   Вивчення особливостей росту, будови й обміну речовин у кістках скелета під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.