Трипаносома в мазку крові.

Слайд. 8. Трипаносома в мазку крові.