Рис. 1.2.1. Закрита травма грудної клiтки, ускладнена переломами VI-VIII ребер злiва. Оглядова рентгенограма органiв грудної клiтки. Пряма проекцiя.