Новые материалы

ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ

1.     Тройничный нерв [V] (nervus trigeminus [V]). Первая ветвь. 2.     Тройничный нерв ,Вторая ветвь. 3.      Тройничный нерв ,Третья ветвь. (Занятие  21.) Тема 1. Первая Вторая, Третья ветвь V пары черепных нервов, участок их деления. Ресничный узел. Тройничный нерв [...

Детальнее

ПРАВИЛА ТАКСУВАННЯ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ ЛІКІВ З АПТЕКИ

ПРАВИЛА ТАКСУВАННЯ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ ЛІКІВ З АПТЕКИ   1.Порядок прийому та облiку поступивших в аптеку рецептів    Термін дії Рецепта. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні  протягом  одного місяця з дня ви...

Детальнее

Классификация кламмеров, показания к применению. Биомеханика бюгельных протезов.

Классификация кламмеров, показания к применению. Биомеханика бюгельных  протезов Виды кламмеров, их расположение в пластиночных протезах и техника изготовления Кламмеры являются наиболее распространенными приспособлениями для фиксации и стабилизации протезов в полости рта. Под фиксац...

Детальнее

Моделирование каркаса бюгельного протеза. Сплавы металлов для изготовления бюгельных протезов.

Моделирование каркаса бюгельного протеза. Сплавы металлов для изготовления бюгельных протезов. Каркас бюгельного протеза. Каркас бюгельного протеза может быть изготовлен путем соединения (спайки) стандартных или индивидуально отлитых заготовок: дуги и опорноудерживающих кламмеров —...

Детальнее

Lect. 9 Roles and Functions of the Community Health Nurse

TERNOPIL STATEMEDICALUNIVERSITY INSTITUTE OF NURSING DEPARTMENT OF CLINICAL IMMUNOLOGY, ALLERGOLOGY AND GENERAL PATIENT CARE   Lecture 9   Roles and Functions of the Community Health Nurse       After studying this chapter, you should be able to:  ...

Детальнее

HERPETIC DISEASE, MENINGOCOCCAL DISEASE, SEPSIS

             HERPETIC DISEASE  MENINGOCOCCAL DISEASE  SEPSIS   Herpes simplex virus (HSV) infections are among the most common maladies affecting humans. Often they are annoying and troublesome; occasionally they are life-threatening. The term herpes is derived from the G...

Детальнее

ФЛЕГМОНИ ТА АБСЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ (ЩЛД): КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ПЕРЕБІГ, ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ. ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЩЛД: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ТИПИ КЛІНІЧНИХ РЕАКЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОДОНТОГЕННИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. РОЛЬ ІМУННОЇ, ГОРМОНАЛЬНОЇ, СУДИННОЇ, КРОВОЗГОРТУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ, ТОЩО.

ФЛЕГМОНИ ТА АБСЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ (ЩЛД): КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ПЕРЕБІГ, ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ. ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЩЛД: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ТИПИ КЛІНІЧНИХ РЕАКЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОДОНТОГЕННИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ....

Детальнее

ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

Матеріали для пломбування кореневих каналів. Властивості різних груп, показання до застосування, методика та етапи пломбування каналу. Особливості ендодонтичного втручання при інструментально недоступних кореневих каналах. Муміфікація та імпрегнація.   Успішність лікування пульпіт...

Детальнее

TYPES AND LEVELS OF COMMUNICATION

TYPES AND LEVELS OF COMMUNICATION Types & Levels of Communication We communicate with one another on many different levels. Because we do not have direct access to the thoughts and feelings of other people, we must rely on communication to convey messages to one another. Th...

Детальнее

ПОЛОГОВІ ТРАВМИ

Пологова травма – це порушення цілісності та розлад функції тканин і органів новонародженого, що виникають під час пологів. В середньому, біля 2 % дітей отримують під час пологів ті чи інші ушкодження, хоча справжня їх частота не встановлена, оскільки в різних регіонах вона зале...

Детальнее

ЗАГАЛЬНА І ЗОВНІШНЯ СОННІ АРТЕРІЇ

1. ЗАГАЛЬНА І ЗОВНІШНЯ СОННІ АРТЕРІЇ. 2.ПЕРЕДНІ СЕРЕДНІ І ЗАДНІ ГІЛКИ ЗОВНІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ.СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК ШИЇ. 3.КІНЦЕВІ ГІЛКИ ЗОВНІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ. ЩЕЛЕПНА ТА ПОВЕРХНЕВА СКРОНЕВА АРТЕРІЇ. (Заняття 24.) Загальна сонна артерія (arteria carotis communis) Вона є парною артерією...

Детальнее

Musculoskeletal System: Assessment

The musculoskeletal system provides shape and support to the body, allows movement, protects the internal organs, produces red blood cells in the bone marrow (hematopoiesis), and stores calcium and phosphorus in the bones. Although examining this system is usually only a small part of the overall ph...

Детальнее

МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКОМУЗАНЯТИЮ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА № 9

Дифференциальная диагностика раневых инфекций (рожа, сибирка, бешенство, столбняк, фелиноз, содоку). Экстренная профилактика бешенства и столбняка. Дифференциальная диагностика болезни Лайма. Проблема сепсиса в медицинской практике. Дифференциальная диагностика синдрома длительной лихорадки. Алгорит...

Детальнее

Developing Physical Fitness

If there was a magic potion that you could take to increase your energy and help you manage weight, decrease stress, feel better, and decrease the risk of heart disease, cancer, and diabetes, would you be interested? The benefits of regular physical activity include these and many more. It is perhaps...

Детальнее

ЛІПІДИ: БУДОВА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ. ТРАНСПОРТ ЛІПІДІВ В КРОВІ. ОБМІН ПРОСТИХ ЛІПІДІВ. ЛІПОГЕНЕЗ. ОБМІН ХОЛЕСТЕРИНУ. РЕГУЛЯЦІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ: ОЖИРІННЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ

ЛІПІДИ Ліпіди – це жироподібні сполуки біологічного походження різноманітної структури, нерозчинні у воді, але розчинні в неполярних органічних розчинниках. Ліпіди є структурними компонентами клітинних мембран, служать резервним енергетичним матеріалом. Крім цих основних функцій, ліпіди виконують р...

Детальнее

Загальна артрологія

Всі види з'єднань кісток, juncturae ossium. ділять на дві групи: безперервні і переривчасті. Безперервне з'єднання - фіброзне з'єднання, junctura flbrosa, - такий вигляд з'єднання, при якому кістки як би зрощені між собою за допомогою того або іншого вигляду сполучної тканини; залежно від роду ткани...

Детальнее

МАТЕРІАЛИ ДО САМОПІДГОТОВКИ ДО ЛЕКЦІЙ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 5 КУРСУ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ. ЧЕРЕВНИЙ ТИФ. ПАРАТИФИ А ТА В.

Черевний тиф – гострий антропоноз з групи кишкових інфекцій, який спричиняється S. typhi,http://ukrmedserv.com/content/view/837/345/1/2/lang,uk/характеризується ушкодженням лімфатичних утворів кишок і супроводжується загальною інтоксикацією з гарячкою, висипкою, збільшенням селезінки. Паратифи А та...

Детальнее

ХРЯЩЕВАЯ, КОСТНАЯ И МЫШЕЧНАЯ ТКАНИ

Пользуясь лекциями ( на web - странице кафедры размещены презентации и текст лекций), учебниками, дополнительной литературой и другими источниками, студенты должны подготовить такие теоретические вопросы: Общий план строения, классификация и функциональное значение хрящевой ткани. Химический...

Детальнее

ОРГАНИ ТРАВНОЇ ТРУБКИ

Користуючись лекціями (на web-сторінці кафедри розміщені презентації та текст лекцій), підручниками, додатковою літературою та іншими джерелами, студенти повинні підготовити такі теоретичні питання: Загальна характеристика травної системи. Ротова порожнина. Губи, щоки, ясна, тверде і м'я...

Детальнее

ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, УСКЛАДНЕННЯ ГОСТРОГО ХОЛЕЦЕСТИТУ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ.

Анатомо-фізіологічні особливості Жовчний міхур (Vesica fellea), розташований на нижній поверхні печінки в правій поздовжній борозні — борозні жовчного міхура. Переважна його час­тина (2/3) вкрита очеревиною, за винятком ділянки, яка прилягає до печінки. Довжина жовчного міхура становить 8—12 см, ш...

Детальнее

Челюстно-лицевая ортопедия. Цель и задачи. Классификация переломов челюстей. Механизмы смещения отломков при переломах челюстей.

Краткий исторический очерк развития ортопедического лечения переломов челюстей Уже у Гиппократа и Цельса встречаются указания па фиксацию отломков челюсти при ее повреждении. Гиппократ применял довольно примитивный аппарат, состоящий из двух ремней: один фиксировал поврежденную нижнюю челюсть в пер...

Детальнее

Захворювання верхніх дихальних шляхів: риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт. Ангіни.

Риніт — запалення слизової оболонки носа. Розрізняють гострий і хронічний нежить. Гострий риніт може бути самостійним захворюванням чи симптомом гострих інфекційних захворювань (грип, кір, дифтерія тощо). Фактором, що викликає риніт переважно є переохолодження, рідше причиною можуть бути механічні ч...

Детальнее

Лекція «Загальна остеологія» Скелет

Скелет, skeleton (від грец. skeletos – висохлий, висушений), представлений сукупністю кісток, які утворюють в тілі людини твердий остов, що забезпечує виконання таких функцій: опори; є депо макро– і мікроелементів; пересування; обміну речовин; захисту; кровотворної....

Детальнее

БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ: БІОЛОГІЧНЕ ОКИСНЕННЯ, ТКАНИННЕ ДИХАННЯ. МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОГО ДИХАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА.

ХЕМІОСМОТИЧНА ТЕОРІЯ ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ. ІНГІБІТОРИ І РОЗ’ЄДНУВАЧІ ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ Вузлові питання біоенергетики Розділ біохімії, що займається питаннями перетворення і використання енергії у живих системах, називається біоенергетикою. Біоенергетика грунтується на процесах окиснення о...

Детальнее

Методика обследования больного туберкулезом. для студентов 4 курса

Темы: Общие подходы к диагностике туберкулёза. Специальные методы выявления и диагностики туберкулёза (микробиологическая диагностика, рентгенологическая диагностика, туберкулинодиагностика). Курация больных. Общие подходы к диагностике туберкулёза Туберкулез продолжает оставаться одной из наибо...

Детальнее

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА (Підрозділ № 3)

Обстеження пацієнта із захворюванням вуха починають з бесіди з ним, під час якої з’ясовують скарги хворого, історію даного захворювання та інших захворювань (анамнез), потім виконують об’єктивне дослідження вуха, проводять функціональні дослідження слуху та вестибулярного апарата. Оскільки більшість...

Детальнее

ЧЕРЕПНІ НЕРВИ

Дванадцять пар черепних нервів (nn. craniales) починаються або закінчуються в різних відділах головного мозку, що залежить від ембріонального розвитку: I – нюховий нерв (n. olfactorius) з thelencephalon (чутливий); II – зоровий нерв (n. opticus) з diencephalon (чутливий); III – окор...

Детальнее

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ГІНЕКОЛОГІЇ

До невідкладних станів у гінекологічній практиці відносяться захворювання, які вимагають надання негайної допомоги. Одним з найчастіших симптомів захворювання, який вимагає надання недкладної допомоги, є біль. Він виникає внаслідок подразнення серозних покривів, спазму гладкої мускулатури порожнист...

Детальнее

Вірусні хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей.

Гострий герпетичний стоматит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Слизові оболонки, у тому числі слизова оболонка порожнини рота (СОПР), є першим захисним бар’єром між навколишнім середовищем і внутрішнім середо­вищем людини. Стан та функціональна спроможні...

Детальнее

Синдром ішемії кінцівок. Захворювання, що викликають. Консервативне та хірургічне лікування оклюзій нижніх кінцівок.

Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок Актуальність проблеми діагностики і хірургічного лікування облітеруючих захворювань черевної частини аорти і периферичних артерій у сучасній клінічній медицині обумовлена збільшенням їх поширеності в багатьох країнах світу. Облітеруючі захворюв...

Детальнее

КАТАБОЛІЗМ ПРОСТИХ БІЛКІВ. ТРАВЛЕННЯ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТРАВНИХ СЕКРЕТІВ, ЗАСВОЄННЯ. ЗАГАЛЬНІ ШЛЯХИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМІНОКИСЛОТ. Консервативне та хірургічне лікування оклюзій нижніх кінцівок.

ПРОЦЕСИ ДЕТОКСИКАЦІЇ АМІАКУ ТА БІОСИНТЕЗ СЕЧОВИНИ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШЛЯХИ МЕТАБОЛІЗМУ АМІНОКИСЛОТ. МЕХАНІЗМИ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ОБМІНУ БІЛКІВ Норми білка в харчуванні. Повноцінні та неповноцінні білки. Замінні і незамінні амінокислоти. Азотовий баланс. Білки складають 18-20 % від загальної маси...

Детальнее

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

За своїм розміщенням статеві органи жінки поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні статеві органи До зовнішніх статевих органів жінки (genitalia externa) відносять лобок, великі статеві губи, малі статеві губи, клітор, присінок вагіни (рис. 3.1). Мал. 3.1. Зовнішні статеві органи:...

Детальнее

ЛЕКЦІЯ 3 ФИЛАТОВСКИЙ СТЕБЕЛЬ. ПОКАЗАНИЕ К ЗАМЕЩЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ ЧЛО ФИЛАТОВСКИМ СТЕБЛЕМ. МЕТОДЫ ЗАГОТОВКИ СТЕБЛЯ, МИГРАЦИИ, ТРЕНИРОВКИ И ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА.

ДЕФЕКТЫ КОЖИ ЛИЦА, СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, НОСА, МЕТОДЫ ЗАКРЫТИЯ ИХ СВОБОДНЫМ ЛОСКУТОМ: ПОКАЗАНИЕ, МЕТОДЫ СВОБОДНОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ. К разработке нового метода хирургов привело то наблюдение, что ножка лоскутов в результате эпителизации раневой поверхности и сморщивания принимает форму стеб...

Детальнее

Алергічні хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей.

Встановлено, що поряд з алергією на продукти харчування, пил, пилок рослин тощо алергічну реакцію різного ступеня, в тому числі й таку грізну і небезпечну для життя, як анафілактичний шок, можуть викликати багато які лікарські засоби. Алергія на лікарські препарати (вітаміни, антибіотики, сульфаніла...

Детальнее

БІОЛОГІЧНЕ ОКИСНЕННЯ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН. СУБСТРАТНЕ ТА ОКИСНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ.

Розділ біохімії, що займається питаннями перетворення і використання енергії у живих системах, називається біоенергетикою. Біоенергетика грунтується на процесах окиснення органічних речовин. Початки вивчення енергетичних процесів у живих організмах були закладені французьким ученим Лавуазьє ще в XV...

Детальнее

Тема 3: ЗАХВОРЮВАННЯ СТРАВОХОДУ. ДІАФРАГМАЛЬНА ГРИЖА.

Стравохід - це циліндрична трубка довжиною 25-30 см, яка з'єднує глотку зі шлунком.Він починається на рівні VI шийного хребця, проходить через грудну порожнину, діафрагму і впадає в шлунок ліворуч від X-XI грудного хребця. Розрізняють три частини стравоходу: шийну, грудну і черевну. Шийна частина ро...

Детальнее

МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.

Традиційно початковою "клітинкою", "атомом" етичної поведінки вважається вчинок. Що ж він з себе представляє? Перш за все, вчинком є дія, яка має позитивну етичну значущість. Дію, яка має негативну етичну значущість (провина) можна вважати одиницею аморальної поведінки. Проте вчинком може бути і стр...

Детальнее

НЕМАТОДОЗЫ. ЦЕСТОДОЗ. ТРЕМАТОДОЗЫ. БОТУЛИЗМ.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ http://www.medlinks.ru/article.php?sid=1090 Альвеококкоз, эхинококкоз, гименолепидоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз, тениоз, цистицеркоз, аскаридоз, энтеробиоз, стронгилоидоз, токсокароз, трихинеллез, трихоцефалез, дирофиляриоз, описторхоз Гельминтозы - широко распространенные болезни ч...

Детальнее

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ. (ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ, ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ, ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ, ПЕРИТОНИТ НОВОРОЖДЕННЫХ)

План: 1. Хирургическая анатомия брюшной полости у детей. 2. Острый аппендицит: 2.1. Клинико-морфологическая классификация. 2.2. Симптомы острого аппендицита. 2.3. Физикальне обследования. 2.4. Лабораторное обследование. 2.5. Аппендицит у грудных и новорожденных детей. 2.6. Дифференциальный д...

Детальнее

ТЕНІОЗ

Теніоз (taeniosis) — гельмінтоз з хронічним перебігом, який викликається паразитуванням у кишках людини статевозрілого свинячого (озброєного) ціп'яка (Таеnia solium). Етіологія. Довжина гельмінта досягає 1,5-2 м. Сколекс діаметром від 0,6 до 2 мм має 4 присоски і озброєний подвійним вінчиком з 22-3...

Детальнее

ВТОРИЧНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Диссеминированный туберкулез легких Диссеминированный туберкулез легких, это форма туберкулеза, характеризующаяся множественными туберкулезными очагами в легких, которые возникают в результате рассеивания МБТ. Среди всех форм легочного туберкулеза в Украине эта форма встречается в 24 % случаев. П...

Детальнее

Фармацевтична опіка хворих із болем голови

Головний біль — одна з найчастіших скарг, з якою хворі звертаються до лікаря. Він може бути головною, а іноді і єдиною скаргою більш, ніж при 45 різних захворюваннях: неврозах, депресивних станах, гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотонії, нирковій і ендокринній патології, захворюваннях нервової...

Детальнее

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ І СТАНАМИ.

Туберкульоз і хронічні неспецифічні захворювання органів дихання Почастішання за останні роки хронічних неспецифічних захворювань органів дихання (ХНЗОД) у дорослого населення, особливо в осіб, старших 50 років, а також "старіння" туберкульозу зумовлюють високу частоту поєднання цих двох патологій...

Детальнее

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ТА ИННЕРВАЦИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ.

План 1. Наружная сонная артерия, область кровоснабжения. 2. Передние ветви наружной сонной артерии. 3. Задние ветви наружной сонной артерии. 4. Медиальные и конечные ветви наружной сонной артерии. 5. Внутренняя сонная артерия, ее отделы, зоны кровоснабжения. 6. Внутри- и позачерепные притоки в...

Детальнее

ХВОРОБИ СТРАВОХОДУ

1.1. Ахалазiя кардії Ахалазiя кардії - нервово-м'язове захворювання, при якому порушується проходження їжi по стравоходу до шлунка через порушення перистальтики i вiдкриття кардiального отвору стравоходу при ковтаннi. Термiн "ахалазiя" запропонував C. Perry, а впровадив у практику A.T. Hust. Згiдно...

Детальнее

Захворювання стравоходу

Анатомо-фізіологічні дані. Стравохід – порожниста м’язева трубка, яка з’єднує між собою глотку та шлунок. Зсередини вистланий слизовою оболонкою. Розташований позаду трахеї і спереді хребців. У дорослих місце переходу глотки у стравохід знаходиться на рівні VI шийного хребця. Закінчується – в місці...

Детальнее

Розділ 11. ПАТОГЕННІ ЗВИВИСТІ БАКТЕРІЇ

До цієї групи відносяться рухливі грамнегативні звивисті бактерії, які мають форму коми (трохи зігнутої палички) або короткої спіралі з двома-трьома завитками. Вони належать до трьох родів: вібріонів, кампілобактерій і спірил. Рід Vibrio включає патогенні для людини холерний вібріон і ряд видів, які...

Детальнее

Розділ 12. ПАТОГЕННІ КОРЕНЕБАКТЕРІЇ ТА БОРДЕТЕЛИ

Рід Corynebacterium об’єднує в собі грампозитивні паличкоподібні безспорові мікроорганізми з булавоподібними потовщеннями на кінцях. Звідси походить назва роду (coryna - булава). До нього входять види, які заселяють різні біотопи людей і тварин. Одні з них патогенні для людини - збудник дифтерії (Co...

Детальнее

МЕТАБОЛІЗМ БІЛКІВ. ЗАГАЛЬНІ ШЛЯХИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ СЕЧОВИНИ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ АМІНОКИСЛОТ

Оскільки на частку білків і вільних амінокислот припадає більше 95 % всього азоту в організмі, то за азотовим балансом, тобто різницею між кількістю азоту, що надходить з їжею, і кількістю азоту, що виводиться з організму (переважно у вигляді сечовини), можна оцінювати загальний білковий обмін. Розр...

Детальнее

ОБМІН ГЛІКОГЕНУ; ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ. РЕГУЛЯЦІЯ ТА ПАТОЛОГІЇ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Синтез глікогену Для синтезу полісахаридних ланцюгів глікогену глюкозо-6-фосфат повинен спочатку перетворитись у більш реакційноздатну форму – уридиндифосфатглюкозу (УДФ-глюкозу), яка є безпосереднім донором ­залишків глюкози в процесі синтезу. УДФ-глюкоза утворюється за дві реакції. 1. Перетворенн...

Детальнее

Карта нашего архива

....htaccessadsads.txtassetsbooksbooks_htmlcdfavicon.icogooglefe428bf697e0614a.htmlimgindex.phpkafedrarobots.txtscript.jssend.phpsitemap_books.xmlsitemap_cd.xmlsitemap_complete.xmlsitemap_kafedra.xmlstyle.csstemp.pngweb.config